Vervolgtraining Begeleiden in de Beroepspraktijk - Voortgang en Beoordelen -

Uw leerlingen beter begeleiden en beoordelen. Tijdens deze 2-daagse vervolgtraining staan de belangrijkste taken van de praktijkopleider centraal: begeleiden van de leerling in de praktijk en als sluitstuk van deze begeleiding een oordeel kunnen geven over het functioneren van uw leerling.

Voor wie?

Mbo-praktijkopleiders die de basistraining Opleiden in de Beroepspraktijk hebben gevolgd.

Duur training

2 dagen.

Data

Voor een overzicht van de beschikbare data, klik op Inschrijven.

Locatie

Kenniscentrum ECABO, Amersfoort (tenzij anders aangegeven).

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 415.- per persoon (2016) en €425,-- vanaf 2017.

Inhoud

In deze twee dagen staat het begeleiden van leerlingen en hiermee samenhangende beoordelende taak van de praktijkopleider centraal.

U leert meer over:

  • De houding en het gedrag van leerlingen: hoe ga je hiermee om?
  • Het spanningsveld tussen leren en werken
  • De begeleidingsstijl van u als praktijkopleider
  • Het voeren van begeleidingsgesprekken en gesprekstechnieken
  • De afstemming met de BPV-docent
  • De taken en verantwoordelijkheden bij het beoordelen
  • Het beoordelingsproces en beoordelingsgesprek
Bij deze training verwachten wij een actieve inbreng van u. De ervaring van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de oefeningen. We werken met korte inleidingen en interactieve werkvormen zoals opdrachten, oefeningen en groepsgesprekken. Ook doen we rollenspelen met hulp van een acteur.

Incompany

Deze training geven wij ook incompany. Interesse? Neem dan contact op met de afdeling Training, Coaching en Advies, 033-4504616 of trainingen@ecabo.nl.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met de afdeling Training, Coaching en Advies, 033-4504616 of trainingen@ecabo.nl.

Algemene voorwaarden en klachten
Op de trainingen zijn de algemene voorwaarden en de klachten- en geschillenprocedure van toepassing.