Basistraining Opleiden in de Beroepspraktijk - Werken, Leren, Begeleiden -

Een eerste kennismaking met het vak van praktijkopleider.

Als praktijkopleider heeft u een essentiële rol in het opleidingproces van de leerling. In deze training leert u om de leerling optimaal te begeleiden.

Doelgroep

Mbo - praktijkopleiders bij leerbedrijven.

Duur training

2 dagen.

Data

Voor een overzicht van de beschikbare data, klik op Inschrijven.

Locatie

Kenniscentrum ECABO, Amersfoort (tenzij anders aangegeven).

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 435.-- (2018).

Inhoud

De belangrijkste taken van de praktijkopleider staan centraal: organiseren, opleiden, begeleiden en beoordelen. Denk aan onder meer:

  • Organisatie van de BeroepspraktijkVorming
  • Voorbereiding op komst stagiair
  • Doelen en wensen van de opleiding
  • Wat wordt van u als praktijkopleider verwacht
  • Begeleiden en beoordelen van de leerling op de werkplek

Bij deze training verwachten wij een actieve inbreng van u. De ervaring van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de oefeningen. We werken met korte inleidingen en interactieve werkvormen zoals opdrachten, oefeningen en groepsgesprekken.
Let op: bij inschrijving maximaal 3 personen van één bedrijf

Incompany

Deze training geven wij ook incompany. Interesse? Neem dan contact op met de afdeling Training, Coaching en Advies, 033-4504616 of trainingen@ecabo.nl.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met de afdeling Training, Coaching en Advies, 033-4504616 of trainingen@ecabo.nl.

Algemene voorwaarden en klachten
Op de trainingen zijn de algemene voorwaarden en de klachten- en geschillenprocedure van toepassing.